PCI Barraseal®

Минерален уплътнителен шлам за избени помещения, съоражения за питейна вода и отпадни води
PCI Barraseal®
Dealer Search
Свойства на продукта
Области на приложение
Калкулатор
downloads
 • Водо- и мразоустойчив, с универсално приложение за вън и вътре до 10 м воден стълб.
 • Предварително забъркан, само се разрежда с вода
 • Пластично-еластичен, лесно и бързо се обработва.
 • Полага се с четка или се шпаклова.
 • Устойчив, не се изисква грунд или сцепителен мост.
 • Сулфатоустойчив, устойчив на химичните реакции в съоръженията за отпадни води.
 • Устойчив на трайно механично натоварване.
 • Със сертификати за приложение в съоръжения за питейна вода съгласно DVGW-Arbeitsblatt W 347/W 270.
 • Сертификат за приложение при клас на натоварване 1, 2, 3 и 5.

цвят: сив
опаковка: 25-kg-торба
 • За вън и вътре.
 • За под и стена.
 • За хидроизолиране на строителни съоръжения във високото и ниско строителство, в нови и стари сгради.
 • За уплътняване в областта на цоклите и като хоризонтална бариера.
 • Като междинна хидроизолация под битумни слоеве като PCI Pecimor.
 • За хидроизолиране на килери, мокри помещения, басейни, подпорни стени и резервоари за питейна вода с височина на водния стълб до 10 м.
 • За повърхностна защита на проходими канали, отворени улеи на пречиствателни съоръжения и други съоръжения за отпадни води.
 • За уплътняване на основи, подложени на позитивно и отрицателно водно налягане.
PCI Barraseal®
Минерален уплътнителен шлам
за избени помещения, съоражения за питейна вода и отпадни води
Technical Datasheet: 152
Thickness:
Area (m²):
Your Result:
Quantity Required approximately (kg):
corresponds
25-kg-торба (pieces):

Продуктови системи

Продуктовата гама на PCI в момента в ключва около 300 продукта за специализираната търговия с плочки и строителни материали. С нашата продуктова система Ви предлагаме широк спектър от иновативни и свързани по между си продукти. Това улеснява изборa на продукт и гарантира оптимално изпълнение.

За продуктите в нашия асортимент можете да се информирате в частта Информация за продукти. Търсенето на продуктите се осъществява по продуктови групи. Предлагаме Ви възможност да търсите продуктите и по азбучен ред. Под всеки продукт ще откриете техническа карта и лист с данни за безопасност (за да ги свалите, инсталирайте Acrobat Reader).