PCI Carrament®

Дебелослоен лепилен разтвор за покрития от естествен камък
PCI Carrament®
Dealer Search
Свойства на продукта
Области на приложение
Калкулатор
downloads
сертификати
 • Еластичен лепилен разтвор за полагане по среднослойния метод.
 • Лесен за обработка, компенсира температурните свивания и разширения на основата.
 • Залепва без предварително мокрене или грундиране върху бетон, циментови замазки и мазилки.
 • При изсъхване не се наблюдава поява на напрежение между използваните материали дори и при по-голяма дебелина на слоя (до 4 см).
 • Водо- и мразоустойчив, за външно и вътрешно приложение, върху стена и под.
 • Бързо се втвърдява, намалява изпаряването на влага през положената настилка и по този начин предотвратява образуването на изцветявания.
 • Годен за ходене и фугиране след около 6 часа, след около ден може да бъде подлагано на натоварвания.
 • PCI Carrament бяло-при полагане на бял мрамор не прозира лепилният разтвор.
 • PCI Carrament изпълнява изискванията на EN 12004 клас C2F.

EMICODE: EC1 PLUS
цвят: сив, бял
опаковка: 25-kg-торба
 • За външно и вътрешно приложение.
 • За стена и под.
 • За полагане на плочи от естествен камък.
 • За изравняване на неравни основи преди полагане.
 • PCI Carrament- сив е подходящ при полагане на клинкер в съоръжения за отпадни води.
 • За стълби и цокли, за жилищни помещения, за лепене на плочки върху замазки с подово отопление, балкони и тераси, индустриални помещения и коридори в производствени сгради, пазари и обществени обекти.
PCI Carrament®
Дебелослоен лепилен разтвор
за покрития от естествен камък
Technical Datasheet: 115
Notch:
Area (m²):
Your Result:
Quantity Required approximately (kg):
corresponds
25-kg-торба (pieces):
name (nicht übersetzt) Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 14025, EN 15804+A1 rules and standards ISO 14025, EN 15804+A1 combined with product PCI Carrament®, PCI Carrament® сив
name лиценз GEV EMICODE (EC1 PLUS R) rules and standards GEV EMICODE (EC1 PLUS R) combined with product PCI Carrament®

Продуктови системи

Продуктовата гама на PCI в момента в ключва около 300 продукта за специализираната търговия с плочки и строителни материали. С нашата продуктова система Ви предлагаме широк спектър от иновативни и свързани по между си продукти. Това улеснява изборa на продукт и гарантира оптимално изпълнение.

За продуктите в нашия асортимент можете да се информирате в частта Информация за продукти. Търсенето на продуктите се осъществява по продуктови групи. Предлагаме Ви възможност да търсите продуктите и по азбучен ред. Под всеки продукт ще откриете техническа карта и лист с данни за безопасност (за да ги свалите, инсталирайте Acrobat Reader).