PCI Seccoral® 2K Rapid

Бързосъхнеща хидроизолация за уплътняване под керамични покрития, външни стени и фундаменти
PCI Seccoral® 2K Rapid
Dealer Search
Свойства на продукта
Области на приложение
Калкулатор
downloads
сертификати
 • Хидро- и мразоустойчив, с универсално приложение за вън и вътре.
 • Покрива пукнатини, осигурява висока защита при последващо напукване на основата.
 • Може да се полага върху циментови замазки, веднага щом станат годни за ходене, след което да се положи керамика.
 • Много пластична, лесна за обработване и полагане с четка или чрез шпакловане.
 • Много удобен за работа, в резултат на бързото му втвърдяване и дългото време за образуване на коричка.
 • Без мирис, не се отделят неприятни миризми.
 • Не се напуква при съхнене, не се рони.

Note: С Общи строително-инспекционни сертификати. тестван съгласно Директива DVGW-Arbeitsblatt W 270.

EMICODE: EC1 PLUS
цвят: сив, бял
опаковка: 12,50-kg-торба/ 12,50-kg-бака
 • За външно и вътрешно приложение.
 • За стена и под.
 • Официално одобрена за хидроизолиране на участъци подложени на силно водно натоварване съгласно клас на натоварване A и B.
 • За уплътняване при умерено натоварване – съгласно клас на натоварване A0.
 • За уплътняване на подплочкови просранства по балкони и тераси (B0).
 • Официално одобрена за хидроизолиране на външни стени на мазета, мокри помещения и подпорни стени.
 • За уплътняване под керамични покрития в бани и душ-кабини, плувни басейни, терапевтични и соларни бани.
 • За уплътняване на строителни площадки във високото и ниското строителство, в стари и нови сгради.
 • Хоризонтално хидроизолиране в и под стените срещу капилярно покачваща се влага, например хидроизолиране на цокли в ново и старо строителство.
PCI Seccoral® 2K Rapid
Бързосъхнеща хидроизолация
за уплътняване под керамични покрития, външни стени и фундаменти
Technical Datasheet: 310
Thickness (mm):
Area (m²):
Your Result:
Quantity Required * approx (kg):
equivalent *
Thickness (mm):
Area (m²):
Your Result:
Quantity Required * approx (kg):
equivalent *
name Европейска техническа оценка ETAG 022-1 rules and standards ETAG 022-1 combined with product PCI Seccoral® 2K Rapid
name лиценз GEV EMICODE (EC1 PLUS) rules and standards GEV EMICODE (EC1 PLUS) combined with product PCI Seccoral® 2K Rapid

Продуктови системи

Продуктовата гама на PCI в момента в ключва около 300 продукта за специализираната търговия с плочки и строителни материали. С нашата продуктова система Ви предлагаме широк спектър от иновативни и свързани по между си продукти. Това улеснява изборa на продукт и гарантира оптимално изпълнение.

За продуктите в нашия асортимент можете да се информирате в частта Информация за продукти. Търсенето на продуктите се осъществява по продуктови групи. Предлагаме Ви възможност да търсите продуктите и по азбучен ред. Под всеки продукт ще откриете техническа карта и лист с данни за безопасност (за да ги свалите, инсталирайте Acrobat Reader).