Професионалните продукти са нашата сила

Зад марката PCI стоят иновативност и качество. Като предшественик на най-различни технологии и приложения, още със своето създаване PCI се утвърждава, разработвайки уникални продукти.
Ние разширяваме непрекъснато нашата продуктова гама с висококачествени и технически свързани в своето приложение продукти. Обменяме постоянно опит с нашите клиенти и непрекъснато се информираме за нуждите на професионалистите в строителството.

Високото качество на продуктите

В 8 модерно оборудвани лаборатории работят нашите висококвалифицирани специалисти над развитието на нови продукти, които да отговарят на високите и непрекъснато променящи се изисквания, като работят в тясно сътрудничество с изследователските центрове на BASF, с цел прилагане на най-новите технологии в иновативни продукти. В модерни изследователски лаборатории доказваме високото качество на нашите продукти – от избора на суровини и входящия контрол до готовия продукт. Външното наблюдение от независими институти и сертифицирането на продуктите съгласно DIN EN ISO 9001/14001 и OHSAS 18001 потвърждават високото качество на продуктите.

Дистрибуция и обслужване

Като надежден партньор на търговията с плочки и строителни материали, ние гарантираме бърза доставка на нашите продукти. Нашата дистрибуционна политика остава вярна на търговията. Над 100 компетентни технически консултанти консултират в цялата страна майстори, проектанти и търговци. Технически съпорт се осигурява и чрез нашата телефонна линия PCI-Hotline. Удовлетвореността на нашите клиенти е наш приоритет.

Успех чрез компетентност – винаги най-новото

Трансфер на знания и обмяна на опит са основните цели на нашата образователна програма. Периодично организираме и провеждаме специализирани семинари като осигуряваме по този начин обмяна на опит за фирмите изпълнители и за търговските фирми.

Нашето знание е Вашият успех!

С помощта на различни информационни медии, ние улесняваме Вашата ежедневна работа.

PCI – успех с качество и иновация

„Производство и разпространение на синтетични продукти за строителството и техническа консултация.“

С тази цел Ханс Шулц, бизнесмен от Франкфурт и Карл Щреле, инженер от Аугсбурт, основават през 1950г. полихимическото предприятие Poly-Chemie-Ingenieurgesellschaft GmbH (Полихимическо-инженерно дружество). 4 години по-късно продуктовата гама на PCI включва над 54 продукта.

С въвеждането през 1959г. на циментовия лепилен разтвор PCI FT-Klebemörtel за лепене не плочки по тънкослойния метод, започва успешното развитие на PCI като производител на лепилни разтвори. През следващите години PCI се концентрира в развитието на по-еластични лепила и реализира богата система за полагане на плочки. След въвеждане през 1981г. на първия прахообразен, високоеластичен, специален лепилен разтвор PCI Flexmörtel, PCI си осигурява водеща позиция в бранша.

Още през 70те години PCI се концентрира в производството на хидроизолационни системи и става предшественик на тази технология. Едновременно с това се появява и първият грунд без вредни органични разтворители за приложение върху гипсови основи. Още през 60те години започва производството на продукти за уплътняване. Имената PCI Silcoferm, PCI Elritan и PCI Escutan продължават и днес да са символ за перфектни уплътнители. Малко по-късно PCI профитира от нанотехнологиите, развивайки продукта PCI Nanolight.

Чрез непрекъснато подобряване и усъвършенстване, PCI утвържадав своето успешно развитие вече повече от 60 години като се свързва с качество и иновации.