Професионалните продукти са нашата сила

Зад марката PCI стоят иновативност и качество. Като предшественик на най-различни технологии и приложения, още със своето създаване PCI се утвърждава, разработвайки уникални продукти.
Ние разширяваме непрекъснато нашата продуктова гама с висококачествени и технически свързани в своето приложение продукти. Обменяме постоянно опит с нашите клиенти и непрекъснато се информираме за нуждите на професионалистите в строителството.

В 8 модерно оборудвани лаборатории работят нашите висококвалифицирани специалисти над развитието на нови продукти, които да отговарят на високите и непрекъснато променящи се изисквания, като работят в тясно сътрудничество с изследователските центрове на BASF, с цел прилагане на най-новите технологии в иновативни продукти. В модерни изследователски лаборатории доказваме високото качество на нашите продукти – от избора на суровини и входящия контрол до готовия продукт. Външното наблюдение от независими институти и сертифицирането на продуктите съгласно DIN EN ISO 9001/14001 и OHSAS 18001 потвърждават високото качество на продуктите.

Дистрибуция и обслужване

Като надежден партньор на търговията с плочки и строителни материали, ние гарантираме бърза доставка на нашите продукти. Нашата дистрибуционна политика остава вярна на търговията. Над 100 компетентни технически консултанти консултират в цялата страна майстори, проектанти и търговци. Технически съпорт се осигурява и чрез нашата телефонна линия PCI-Hotline. Удовлетвореността на нашите клиенти е наш приоритет.

Успех чрез компетентност – винаги най-новото

Трансфер на знания и обмяна на опит са основните цели на нашата образователна програма. Периодично организираме и провеждаме специализирани семинари като осигуряваме по този начин обмяна на опит за фирмите изпълнители и за търговските фирми.

Нашето знание е Вашият успех!

С помощта на различни информационни медии, ние улесняваме Вашата ежедневна работа.