BASF-Group: Construction Chemicals

PCI – успех с качество и иновация

„Производство и разпространение на синтетични продукти за строителството и техническа консултация.“

С тази цел Ханс Шулц, бизнесмен от Франкфурт и Карл Щреле, инженер от Аугсбурт, основават през 1950г. полихимическото предприятие Poly-Chemie-Ingenieurgesellschaft GmbH (Полихимическо-инженерно дружество). 4 години по-късно продуктовата гама на PCI включва над 54 продукта.

С въвеждането през 1959г. на циментовия лепилен разтвор PCI FT-Klebemörtel за лепене не плочки по тънкослойния метод, започва успешното развитие на PCI като производител на лепилни разтвори. През следващите години PCI се концентрира в развитието на по-еластични лепила и реализира богата система за полагане на плочки. След въвеждане през 1981г. на първия прахообразен, високоеластичен, специален лепилен разтвор PCI Flexmörtel, PCI си осигурява водеща позиция в бранша.

Още през 70те години PCI се концентрира в производството на хидроизолационни системи и става предшественик на тази технология. Едновременно с това се появява и първият грунд без вредни органични разтворители за приложение върху гипсови основи. Още през 60те години започва производството на продукти за уплътняване. Имената PCI Silcoferm, PCI Elritan и PCI Escutan продължават и днес да са символ за перфектни уплътнители. Малко по-късно PCI профитира от нанотехнологиите, развивайки продукта PCI Nanolight.

Чрез непрекъснато подобряване и усъвършенстване, PCI утвържадав своето успешно развитие вече повече от 60 години като се свързва с качество и иновации.